• Carapace_SealEco_EPDM_Reference_Italy_2
  • Carapace_SealEco_EPDM_Reference_Italy_3Carapace_SealEco_EPDM_Reference_Italy_3
  • Carapace_SealEco_EPDM_Reference_Italy_4

Project Description

The Carapace (vineri) – Vingården Tenuta Castelbuono, Umbria, Italien

Superseal EPDM Taksystem

Text: Adriano Ferrara, arkitekt

Ryggskölden; enligt zoologin det beniga skal som återfinns på sköldpaddor och skaldjur. Det är även inspirationskälla för den världsberömda italienska arkitekten Arnaldo Pomodoro i ett av hans byggnadsverk: ett konstverk som suddar ut gränserna mellan skulptur och arkitektur. Byggnaden beställdes av familjen Lunelli, ägare av de italienska vingårdarna Cantine Ferrari och Tenuta di Castelbuono, som ett resultat av familjens dröm om att ha ett vineri som också är ett konstverk. ”The Carapace”-  eller på svenska; ”ryggskölden”- har utmärkande drag vilka representeras av byggnadens volym och plastkomposition och kännetecknas av ett starkt känslomässigt och visuellt uttryck, kombinerat med den funktionella interiören. Förnuft och känsla är de två grundläggande aspekterna som bidrar till skulpturens praktfullhet. Dessa aspekter sammanförs med hjälp av teknik som stöder en hög grad av strukturell komplexitet.

Dialogen med omgivningen möjliggörs genom valet av en särskild form för skulpturen samt genom användning av specifika material som integrerar med omgivningen på ett idealiskt och kulörmässigt riktigt sätt. Detta är anledningen till att Pomodoro valde att använda trä som material för stommen och koppar för kupolen. Om hållbarhet och skydd är de grundläggande funktioner som definierar alla byggnader, spelar dessa funktioner i detta fall även en särskild roll. Pomodoro insåg att en byggnad som denna inte enbart är just en byggnad, utan också en skattkista, en värdefull behållare, som utför en annan grundläggande funktion: att bevara. De åtgärder som krävs för att bevara och skydda innebär särskild omsorg och hänsyn, speciellt när det gäller att bevara vin. Vin är levande, ur en symbolisk och ekologisk synpunkt, och är därför känsligt för interna förändringar. Dessutom påverkas vin naturligtvis också av yttre faktorer, såsom temperatur och fuktighet.

Vanligtvis är den idealiska platsen för att lagra vin belägen under jord, exempelvis källare eller grottor, eftersom de ger värmeisolering och en sval och konstant temperatur under hela året samt en bra fuktnivå.  Detta är grundläggande faktorer för lagring av vinbehållare, särskilt om de är tillverkade av trä. Följaktligen krävs att en särskild teknik tillämpas, med en stor grad av biokompatibilitet och förmåga att garantera skydd mot hög luftfuktighet, meteoriskt vatten (regn) och krypande fukt.

För byggnadens källare, den mest känsliga och centrala delen, där vinets förvandling och förvaring äger rum, var det nödvändigt att använda en produkt med specifika tekniska och funktionella egenskaper. Detta är anledningen till att Superseal valdes. Superseal är en 2,1 mm tjock EPDM- gummiduk som produceras av det svenska företaget SealEco. Tack vare detta material, var det möjligt att undvika vattenläckor och garantera en vattentät tätning trots distorsion och de dragkrafter som inverkar på byggnaden. EPDM-duken placerades ovan värmeisoleringsskiktet; följaktligen var det inte nödvändigt att förankra den till dess underliggande skikt. Utöver allt detta, visade sig den vattentäta duken i stånd att utsättas för hård belastning. I synnerhet under anläggningsarbetet hanterade Superseal statisk belastning och stora påfrestningar. Dessa uppkom på grund av levande laster (som är tillfälliga och dynamiska) orsakade av maskiner och människor i arbete.

Varmluftsskarvningen av dukarna skapade en jämn och enhetlig tätning, och visade inga tecken på försvagning utan tillät produkten att behålla sina ursprungliga egenskaper. Tätningen har i detta avseende två syften: dels att förhindra förorenande ämnen från arbeten och rengöringsverksamhet som bedrivs i byggnaden från att nå akviferen; dels att stoppa skadliga ämnen som finns i berg och jord från att förorena det inre av byggnaden.

Den underjordiska delen av ”The Carapace” påverkas inte enbart av tyngdkraften som normalt verkar vertikalt på varje byggnad ovan jord, utan är också föremål för krafter med olika riktningar. Dessutom är byggnaden omgiven av en oregelbunden och instabil massa, som utsätts för hårt tryck och deformeras av vatten. Trycket i denna massa sker i flera riktningar – alltså såväl vertikalt som horisontellt – och dess styrka kan variera beroende på förekomsten av stenar, jord, akvifären och rådande väderlek. Resultatet är ett konstant tillstånd av dynamik som gör det nödvändigt att använda material med hög elasticitet, speciellt då de ska utnyttjas som tätskikt. Kvaliteten på materialet behöver ha utmärkta mekaniska egenskaper, så att olika typer av sättningar, som orsakas av påfrestande krafter, kan tacklas på lämpligt sätt.

”The Carapace” är ett unikt och säreget byggnadsverk – ett kreativt och konstnärligt projekt som gjorde skulptur till arkitektur med hjälp av kvalificerade material och tekniker. En byggnad där funktionaliteten samt den höga estetiska kvaliteten var möjlig att uppnå tack vare  Superseal EPDM gummiduk, som spelar en avgörande roll för att säkerställa att byggnaden är ordentligt skyddad.

 Tillbaka till galleriet