Project Description

Domus Aurea (Neros Gyllene Hus), Antikt romerskt monument –  Rom, Italien

SealEco EPDM gummiduk

SealEco vill tacka arktiekt Adriano Ferrara för information och bilder gällande detta projekt.

 

«Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ratio firmitatis, utilitatis, venustatis.»

(«Dessa [strukturer] bör så uppföras med hänsyn till styrka, nytta, skönhet.»)

– Marco Vitruvio Pollione, De Architectura, liber I, 2

Den fortsatta garantin och säkerheten för bevarandet av årtusenden av historia och minnen har anförtrotts SealEco:s gummiduk . Gummiduk i EPDM  är ett samtida material men som möter de krav som fastställts av Marco Vitruvio Pollione, en romersk arkitekt som levde på 40-talet f.Kr., innehållande de tekniska och etiska normer som en gedigen byggnad med god arkitektur måste uppfylla. Nästan all romersk arkitektur, inklusive Domus Aurea, uppfyller sådana krav. Vi kan konstatera att även gummiduken uppfyller de normer identifierade som ” firmitatis” (styrka), ”utilitatis” (nytta) och ”venustatis” (estetiskt tilltalande/skönhet)  och tåls att jämföras med  romersk byggnadsteknik och att integreras med de antika delarna av de viktigaste monumenten. Detta tack vare gummidukens tekniska och kemiska egenskaper.

Det är ingen enkel sak att hantera den höga tekniska nivån på romersk arkitektur, särskilt när den berörda byggnaden i fråga är Domus Aurea (Neros Gyllene Hus), ett av de viktigaste – liksom ett av de mest utsatta, plundrade och modifierade monumenten i världen. Denna urbana villa byggdes av den romerske kejsaren Nero efter den stora branden som förstörde Rom 64 e.Kr. och är idag ett unikt monument , upptaget på Unescos världsarvslista.

Den prakt och glans som Domus Aurea ursprungligen var tänkt att manifestera har ersatts av ett långvarigt tillstånd av kollaps och skador orsakade av yttre och inre faktorer som, även om de noggrant studeras och analyseras, är svåra att hantera. Renoveringsarbetet gällande Domus Aurea är inriktad på strukturen av byggnaden, på element som valv och fasader, och vid dess dekorativa delar, såsom fresker och målningar.

Eftersom största delen av monumentet är beläget under marknivå och täcks av en betydande del jord, är monumentets struktur beroende av mängden inträngande vatten, särskilt atmosfäriskt vatten.

Problemen i monumentets struktur kan främst tillskrivas erosion, infiltration och perkolation, samt försämringsskador orsakade av en fortlöpande fuktuppsugning  i väggarna, med åtföljande förlust av mekanisk hållfasthet och sammanhållning. Men att drastiskt eliminera  förekomsten av vatten kan äventyra en mekanism som, oavsett hur negativ, ändå  har pågått i århundraden.

Det är därför renoveringen av Domus Aurea innefattar en aktiv kontroll över mängden inkommande och utgående vatten. Ett nytt dräneringssystem har installeras vilket möjliggör en ”kontrollerad dränering”. Det låter vatten komma in vid överdriven dränering inne i byggnaden tack vare ett komplext stratigrafiskt system, bestående av ett flertal olika material. Den grundläggande uppgiften att isolera från atmosfäriskt vatten utförs av EPDM-gummidukar från SealEco, som är termiskt och kemiskt stabila tätskikt, inte förorenar och kan anpassa sig till alla ytor-  tack vare deras förmåga att kunna sträckas upp till 300% av dess längd. Dukarnas elastiska funktion gör det möjligt att åtgärda eventuella skador som orsakats av differentialsättningar i materiella lager såväl ovanför som under tätskiktet. Gummidukarna har en mjuk, jämn och halkfri yta, och kan snabbt täcka stora ytor då sammanfogning sker med hjälp av varmluftsautomat.

För mer information, besök:  http://archeoroma.beniculturali.it/cantieredomusaurea/en/