Project Description

Public Company Coal Mines Kolubara, Lazarevac, Serbien

Elastoseal EPDM Geomembran

Brunkol är den huvudsakliga energikällan i Serbien och används som energikälla för elkraftverk. Det 600 kvadratkilometer stora dagbrottet Kolubara är republikens största leverantör av brunkol. För att möjliggöra expansion av kolfältet beslutades det år 2000 att flytta floden Kolubara 5 kilometer.  Projektet krävde installation av ca. 100 000 kvadratmeter EPDM Geomembran, 200 000 kvadratmeter geotextil samt ca. 265 000 kubikmeter kompakterad lera (CCL) för att åstadkomma den önskade tätheten i den nya konstgjorda flodfåran. Projektet omfattade även en 120 000 kvadratmeter stor konstgjord sjö, som används för rekreation och ekologisk förbättring av det tidigare kolfältet.Den nya flodfåran invigdes år 2007.

Läs mer om projektet (pdf) >