• Årstabron.
  • årstabron
  • årstabron
  • årstabron
  • Årsta

Project Description

Gamla Årstabron (Östra Årstabron) – Stockholm, Sverige

Elastoseal EPDM

Östra och Västra Årstabroarna är två parallellgående järnvägsbroar över Årstaviken i Stockholm som förbinder Årsta med Stockholms innerstad. De är även viktiga för all spårbunden trafik mellan Stockholm och södra Sverige. Sedan början av 2000-talet har omfattande renoveringar genomförts på den 90 år gamla och K-märkta Gamla (Östra) Årstabron. Under 2015 genomfördes den sista etappen, vilken syftade till att förlänga brons tekniska livslängd med 60 år. Valet av  tätskikt av betongbrodelen föll på Elastoseal EPDM 1,2 mm gummiduk från SealEco. Elastoseal är en systemlösning där både tätskiktet, en elastomer gummiduk i EPDM , och detaljlösningar utformats för att tåla de stora påfrestningar som applikationen kräver. För att förkorta installationstiden prefabriceras alltid Elastoseal till måttanpassade paneler efter ritning.Då infrastrukturprojekt av denna typ har extremt låg tolerans för förseningar och höga krav på tidseffektiva lösningar, valdes därför prefabricerade, måttanpassade paneler gummiduk från SealEco. Svenska Geotech AB har i samarbete med SealEco installerat 6000 kvm prefabricerad Elastoseal EPDM gummiduk på bron. Varje panel var 30 m lång och 10,5 m bred.Byggentreprenören Skanskas blockchef för övriga arbeten Kent Söderberg menar att ” kvaliteten på utfört tätskikt är i toppklass”.

SealEco´s gummidukar har installerats i geotekniska konstruktioner sedan 1967, och flertalet av våra första dukar uppfyller fortfarande  sin funktion med utmärkt resultat. Gummidukens hållbarhet, långa livslängd och förmåga att behålla sina egenskaper under decennier, bidrar till att säkra tågtrafiken över Årstabron för att kunna möta dagens och morgondagens krav på effektiva transporter.

–  Läs nyhetsbrev från Trafikverket (pdf) >

– Läs mer om Svenska Geotech AB >

– Mer information om projektet finns på Trafikverkets hemsida:  http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Gamla-Arstabron-etapp-3/