Project Description

Dubai International Airport – Dubai, Förenade Arabemiraten

Elastoseal grundtätningssystem

SealEco var tätskiktsleverantör till utbyggnaden av Dubai International Airport. Flygplatsen är ett viktigt flygnav mellan öst och väst och världens just nu största flygplats sett till antalet internationella passagerare ( 67 751 642, juli 2014). Flygplatsens efterlängtade utbyggnad för 4,5 miljarder USA-dollar kallas Hall 3 och är en enorm välvd byggnad med en 750 meter lång och 250 meter bred grund. Den tätas med omkring 500 000 kvadratmeter av Elastoseal EPDM gummiduk. Grundvattennivån i Förenade Arabemiraten är mycket hög eftersom öknens lösa sandpartiklar gör det enkelt för havsvattnet att penetrera. Det finns saltvatten på bara en till två meters djup, vilket betyder att varje byggnadsgrund måste ha ett heltäckande vattenskydd mot tryckande vatten för att förebygga penetrering och öka byggnadens livslängd. SealEcos partner i Förenade Arabemiraten fick i uppdrag av Dubais civilflygmyndighet att leverera ett komplett tätningstanksystem för Hall 3.Den lägsta delen av grunden till Hall 3 ligger 20 meter under grundvattennivån, och byggnaden vilar på 4500 pålar, vilket ställde stora krav på material och installation. Avgörande för valet av Elastoseal EPDM var materialets livslängd, snabbhet i installation och den säkerhet som Elastoseal med systemkomponenter som vår skarvteknik Thermobond ger.