• Air sealing of facades and windows. Westfield Shopping Centre, Stratford, London, UK.

Project Description

Westfield Shopping Centre, London, Storbritannien

Cladseal fasadtätning

Tätning av fasad och fönster. Westfield galleria i Stratford, London är Storbritanniens tredje största shopping center och därmed även en av de största i Europa. Räknar man in de omgivande affärskvarteren så är det den till ytan största shoppingregionen i. Europa . Galllerian ligger i anslutning till Londons olympiska park. Invigningen av gallerian var i september 2011.