• Friends Arena, Stockholm,Sweden by night.
  • 3000 m² Cladseal seals the national stadium Friends Arena in Sweden.
  • Friends Arena facade.Credit: CC BY-SA 3.0 Frankie Fouganthin
  • The Arena District with Friends Arena, Solna, Stockholm, Sweden.Credit: CC BY-SA 4.0 Arild Vågen

Project Description

Friends Arena – Solna, Stockholm

Cladseal fasadsystem

SealEcos fasadsystem Cladseal tätar den nya nationalarenan Friends Arena i Solna. 3000 kvadratmeter Cladseal EXT och Cladseal INT+  tätar fasaden på Friends Arena. Fasadsystemet Cladseal används som en elastisk tätning mellan tak och fasad, där just dess elastiska förmåga gör att den följer med i byggnadens rörelser.