RubberTop tätskiktssystem

RubberTop är ett lättinstallerat tätskiktssystem som varken kompromissar med kvaliteten eller hållbarheten. RubberTop är ett tätskikt tillverkat av EPDM-gummi som finns i en mängd olika dimensioner för att passa låglutande tak, fasader, takvinklar/rännor och terrasser. Vi erbjuder såväl större paneler som mindre remsor, vilket i kombination med ett brett sortiment av komponenter och tillbehör gör RubberTop till ett komplett tätskiktssystem med tätskiktslösningar för alla typer av byggnader. När installationen är slutförd är byggnaden ögonblickligen skyddad av tätskiktets unika egenskaper. Underhållsbehovet är därefter minimalt under årtionden.

  • Rubbertop

Lättinstallerat och flexibelt tätskiktssystem

Att installera ett tätskikt på mindre ytor såsom exempelvis garagetak eller i modulhus ska gå snabbt och smidigt. RubberTop är ett nytt tätskiktssystem, utvecklat för alla som efterfrågar ett enkelt, flexibelt och pålitligt tätskikt, utan krav på specialutrustning och omfattande förkunskaper. RubberTop är ett lättinstallerat och miljövänligt tätskiktssystem som varken kompromissar med kvaliteten eller hållbarheten.

Tätskiktet är tillverkat i EPDM-gummi och finns i olika dimensioner för att passa låglutande tak, fasader, takvinklar/rännor och terrasser. Om skarvning behövs kan detta enkelt utföras på plats. Du behöver heller inte tänka på underhållsbehovet- det är nämligen minimalt under årtionden.

Komplett system

Vi erbjuder såväl större paneler som mindre remsor, vilket i kombination med ett brett sortiment av komponenter och tillbehör gör RubberTop till ett komplett tätskiktssystem. I systemet ingår tillbehör såsom stosar, prefabricerade hörn, brunnar och lim.

Skräddarsydd gummiduk för garagetak

RubberTop  är ett optimalt tätskikt för användning som takduk på låglutande tak-  exemplevis garagetak.Eftersom RubberTop alltid levereras som skräddarsydda paneler går det snabbt att installera duken på taket.  Den skräddarsydda takduken beställs och tillverkas efter varje enskilt tak och kan installeras av den normalt händige husägaren. Infästning till taket görs med skruv och bricka genom flikar som finns på gummidukens undersida, alternativt genom att istället belasta duken med singel.Installationen är enkel och tar ungefär en dag att utföra. Det underlättar om två personer hjälps åt vid installationen. Skruvar och brickor för infästning samt takbrunn finns att beställa som tillbehör.

Läs mer om RubberTop garagetak > 

Typgodkännanden och certifikat

  • CE-märkt enligt  EN 13956 ”Flexibla tätskikt – Plast – och gummibaserade tätskikt för tak.”

RELATERAD INFORMATION