Prelasti taksystem – EPDM gummiduk

Prelasti är ett unikt taksystem både vad gäller takdukens egenskaper men även installationstekniken särskiljer Prelasti från konventionell taktäckning för låglutande tak. Prelasti är prefabricerade takpaneler av EPDM-gummi som tillverkas under väl kontrollerade former i fabrik utifrån uppmätning eller byggritning. Därmed minskar tidsåtgången betydligt vid installation av tätskiktet på taket. Riskerna för fel eller stillestånd på grund av ogynnsamma väderförhållanden vid installation minskar också väsentligt. Gummiduken har exceptionellt lång livslängd (över 50 år) samt  elastiska egenskaper i ett brett temperaturområde.

 • Prelasti_Centrix_Installation_Sweden_SealEco
 • Hot_air_slicing_Prelasti_SealEco
 • Prelasti_Intensive_green_roof_Liverpool
 • Prelasti_Ekgarden_SealEco
 • Prelasti logotype

Unika egenskaper och installation

Prelasti är en gummiduk avsedd för installation på låglutande tak, baserad på gummipolymeren EPDM och tillhör materialgruppen elastomerer. Prelasti är ett tätskikt som inte blir sprött vid låg temperatur eller smälter vid hög temperatur ( -30° to +120°). Prelasti påverkas ej av rörelser från vindlaster, snö och is, solstrålning, stående vatten eller andra faktorer som kan påverka funktionen och livslängden hos ett tätskikt. Förutom gummidukens faktiska egenskaper är installationen ett kritiskt moment som har stor påverkan på kvaliteten. Prelasti är prefabricerade takpaneler som tillverkas under väl kontrollerade former i fabrik utifrån uppmätning eller byggritning. Därmed minskar tidsåtgången betydligt vid installation på taket. Riskerna för fel eller stillestånd på grund av ogynnsamma väderförhållanden vid installation minskar också väsentligt. Vårt moderna och banbrytande koncept kan liknas vid att vi tillverkar och klär på byggnader hållbara och tillförlitliga regnkläder!

Prelasti taksystem är lämpligt både för täckta tak där gummiduken läggs löst och förankras av vikt från ballast som kan vara gröntak, singel eller plattor men det går även att klistra duken mot underlaget, alternativt förankra gummiduken mekaniskt med vår icke penetrerande infästning Centrix.

Prelasti har testats av oberoende laboratorier (SKZ-Süddeutsche Kunststoff-Zentrum) och den förväntade livslängden överstiger 50 år.

Läs rapport från Constructech här: Långtidsstudie av Prelasti EPDM takduk > 

Innovativ teknik för skarvning

Prelasti är en elastomer baserad på gummipolymeren EPDM. Detta ger en extremt tålig produkt som inte kan smältas. Det har utmanat oss till att utveckla svetsteknikerna Thermobond och Hotbond där skarvning görs med värme. I korthet innebär detta att fördelarna hos en elastomer, det vill säga dess långa livslängd och elastiska egenskaper, kombineras med svetsbarheten hos plaster. Vi har med dessa tekniker helt enkelt sammanfört det bästa av två världar!

Centrix – icke penetrerande mekanisk infästning

Centrix är en revolutionerande innovation där man använder induktionsvärme för att svetsa fast gummiduken till infästningsbrickor som kan placeras i ett optimalt infästningsmönster för taket.Centrix infästningsteknik gör det möjligt att använda standard- eller måttanpassade paneler i lätta konstruktioner med icke penetrerande mekanisk infästning. Tekniken kan användas på både isolerade och oisolerade tak. Centrixbrickorna fästs i takbjälklaget med skruv och kan placeras i ett optimalt infästningsmönster. Detta eftersom man inte är begränsad till gummidukens bredd då infästningarna inte görs i gummidukens överlapp utan över hela ytan. När Centrix infästningsbrickor är på plats och säkrar isoleringen, om taket är isolerat, positioneras gummiduken och därmed blir byggnaden omedelbart fukt- och vattensäkrad under resten av installationen. Svetsningen av gummiduken mot Centrixbrickan görs på bara sekunder från dukens ovansida med Centrix induktionssvetsmaskin som är portabel.

Gröna tak

Prelasti taksystem är testat och godkänt för användning som tätskikt under gröna tak. Både takduken och skarvarna är rotsäkra och ingen nedbrytning från mikroorganismer sker.

 Läs mer om gröna tak > 

Prelasti innehåller inga mjukgörare, klor, halogener, tungmetaller eller andra ämnen som kan lämna produkten i form av migrering och därför behöver Prelasti inte heller något migreringsskydd vid kontakt med andra byggmaterial. Låg vikt och effektivt resursutnyttjande i kombination med lång livslängd ger fördelaktig livscykelanalys och låg miljöpåverkan. En uttjänad gummiduk kan återvinnas eller brännas för att återvinna energiinnehållet.

Säkra och välkontrollerade installationer

Prelasti taksystem är ett komplett system inklusive detaljlösningar, installationsinstruktioner och teknisk support. Prelasti installeras endast av entreprenörer auktoriserade  av SealEco, entreprenörer som tar ansvar för utförande och resultat samt har tillgång till teknisk support från SealEco. Takläggarna är grundligt utbildade av oss i såväl mät- som installationsteknik.På så sätt säkerställs att arbetet alltid blir professionellt utfört på ett korrekt sätt. Prelasti installeras dessutom utan öppen låga, vilket eliminerar risken för takbrand.

Fördelar med  Prelasti taksystem

 • Överlägsen livslängd och kostnadseffektivitet. Prelasti har testats av oberoende laboratorier (SKZ-Süddeutsche Kunststoff-Zentrum) och den förväntade livslängden överstiger 50 år.
 • Underhållsfritt. Prelasti kräver inget underhåll för att behålla egenskaperna under decennier. Det finns inte heller någon ytbeläggning som riskerar att lossna och täppa till takavvattning.
 • Snabba och välkontrollerade installationer.Prelasti kan fås som måttanpassade,skräddarsydda paneler  förberedda med takdetaljer (alternativt som standardpaneler). Prelasti tillverkas i väl kontrollerad produktion istället för på taket. Minimalt med väderutsatt installationstid ger maximalt med säkerhet och pålitlighet.
 • Installeras endast av auktoriserade takläggare.Samtliga installationer av Prelasti utförs av auktoriserade takläggare. Dessa är grundligt utbildade av oss i såväl mät- som installationsteknik. På så sätt säkerställs att arbetet alltid blir professionellt utfört på ett korrekt sätt. Prelasti installeras dessutom utan öppen låga, vilket eliminerar risken för takbrand.
 • Miljömässigt hållbart. Prelasti innehåller inga mjukgörare, klor, halogener, tungmetaller eller andra ämnen som kan lämna produkten i form av migrering och därför behöver Prelasti inte heller något migreringsskydd vid kontakt med andra byggmaterial. Låg vikt och effektivt resursutnyttjande i kombination med lång livslängd ger fördelaktig livscykelanalys och låg miljöpåverkan. En uttjänad Prelasti kan återvinnas eller brännas för att återvinna energiinnehållet.
 • Innovativa tekniker.SealEco erbjuder innovativa material och installationstekniker. Prelasti är ett prefabricerat taksystem som inkluderar patenterade tekniker såsom Thermobond svetsteknik och Centrix induktionsinfästning.

Typgodkännanden och certifikat

 • CE-märkt enligt  EN 13956 ”Flexibla tätskikt – Plast – och gummibaserade tätskikt för tak.”
 • Belgien: UBATC (ATG 09/1740, 09/2246)
 • Nederländerna: BDA Intron (KOMO Attest No.CTG-540/4)
 • Nederländerna: NIBE (Dubokeur)
 • Storbritannien: BBA Certificate 02/3963, British Board of Agrément

Prelasti är dessutom bedömd i SundaHus Miljödata.

RELATERAD INFORMATION