Elastoseal grundtätningssystem (Tanking)

Elastoseal för tätning av husgrunder ger snabba installationer och ett system som också förlänger byggnadens livslängd.Elastoseal är en systemlösning där både tätskiktet, en elastomer gummiduk i EPDM , och detaljlösningar utformats för att tåla de stora  påfrestningar som applikationen kräver.

 • Elastoseal Basement Tanking. Al Fardan Twin Towers. Doha, West Bay, Qatar.
 • Elastoseal_Basement_Tanking_Dubai_Airport_3_SealEco
 • Elastoseal_Basement_Tanking_Dubai_Airport_2_SealEco
 • Elastoseal_Basement_Tanking_Dubai_Airport_SealEco
 • Elastoseal_Basement_Tanking_Jebel_Ali_Airport_SealEco
 • Elastoseal_Bridge_Tanking_Norrbro_Stockholm
 • Elastoseal_Bridge_Tanking_Norrbro_2_Stockholm
 • Elastoseal_Logotype_SlideImage_SealEco

Hållbar vattentätning av källare, husgrunder och tunnlar

”Tanking” är ett begrepp för vattentätning av husgrunder där grundvattennivån är så hög att det bildas ett vattentryck på grundens utsida. Tätskiktet måste klara högt tryck, både från vattnet och från huskroppens vikt, samtidigt som konstant kontakt med vatten eller betong inte heller får påverka. Valet av system för tätning har mycket stor betydelse. Installationen vid grundtätning ställer också höga krav framförallt vad gäller tidsaspekten och att man inte tillåter förseningar. Elastoseal är en systemlösning där både tätskiktet, som är en EPDM elastomer, och detaljlösningar utformats för att tåla de stora påfrestningar som applikationen kräver. Skarvning av panelerna görs alltid genom svetsning eller vulkning – inga andra tekniker lever upp till våra hårt ställda kvalitetskrav. För att förkorta installationstid prefabriceras alltid Elastoseal till måttanpassade paneler som på kort tid kan installeras och noga dokumenteras i ett kvalitetssäkringssystem för att säkerställa funktionen.

Applikationer

Elastoseal grundtätningssystem  är utvecklat för användning som tätskikt i följande applikationer::

 • Husgrunder
 • Källare
 • Tunnlar (cut-and-cover)
 • Broar

Tankar för jordbruk och industri
Elastosealduken med alla dess positiva egenskaper används också med fördel vid invändig tätning av tankar för jordbruk och industri. Vi skräddarsyr duken för varje tank.

RELATERAD INFORMATION