Elastoseal EPDM Geomembran

Elastoseal EPDM Geomembran är ett tätskikt som håller tätt i decennier och som kan användas för alla typer av vattenförvaring. Gummiduken förstörs inte av omgivande miljö och frigör inga gifter eller kemikalier som påverkar ekologi, fauna eller flora. Elastoseal EPDM Geomembran påverkar inte och påverkas inte av omgivningen, och är därför det bästa alternativet i alla typer av vatten- och vätskeförvaring.De mest utmärkande egenskaperna, särskilt i jämförelse med termoplastiska alternativ, är hållbarheten och den långa livslängden.Redan på 1960-talet installerades våra första gummidukar i olika dammanläggningar.De håller än…

 • Agricola Aguilena. Irrigation reservoir for citrus cultivation in Murcia, Spain. 97 500 sqm Elastoseal EPDM Geomembrane
 • SSAB, Oxelösund, Sweden. Geomembrane for closed containment of process waste. 50 000 sqm of Elastoseal EPDM Geomembrane
 • Långbro, Stockholm, Sweden. Ornamental pond. 2500 sqm Elastoseal EPDM Geomembrane.
 • Aeration pond for leachate water. Karlstad Energi, Djupdalen, Sweden. 4800 sqm Elastoseal EPDM Geomembrane.
 • Ornamental pond. Avenue Reserve, Warnboro, Rockingham, Australia. 2700 sqm Elastoseal EPDM Geomembrane
 • Ornamental pond. Markaryd, Sweden. 4200 sqm Elastoseal EPDM Geomembrane.
 • Elastoseal_Logotype_SlideImage_SealEco

Ett överlägset geomembran för bassänger och dammar

Elastoseal EPDM Geomembran är en vulkaniserad gummiduk i EPDM  med mycket hög styrka och elasticitet. Den  påverkas inte  av höga eller låga temperaturer och  bibehåller egenskaperna praktiskt taget oförändrade under decennier utan försprödning, krympning eller sprickbildning.

Användningsområden

 • Vattenlandskap,reservoarer och prydnadsdammar
 • Lakvattenbassänger vid kommunala deponier
 • Biologisk vattenrening
 • Avledning och uppsamling av dagvatten
 • Grundvattenskydd i mark
 • Urinbehållare för jordbruk
 • Kanaler och diken
 • Övertäckning av deponier
 • Slutna upplag för industriavfall

EPDM-gummi är ett överlägset material för geomembran eftersom det  inte påverkas av vatten, jordkemikalier eller mikroorganismer. Inte heller vädrets makter, markens rörelser, rötters växtkraft eller gnagares framfart påverkar gummiduken. Elastoseal EPDM Geomembran utsätts inte för spänningssprickor (stress cracking) och har ingen flytpunkt (yield point) som termoplastiska material. Hos termoplastiska material sker en okontrollerad förtunning redan vid låg töjningsgrad. Gummiduken däremot töjs likformigt upp till sin brottgräns på över 300 % och det kan ske samtidigt och maximalt i alla riktningar. Elastoseal kan deformeras inom breda gränser och återgår ändå till sin ursprungliga längd och tjocklek.

Användarvänlig installationsteknik

Elastoseal  EPDM Geomembran skarvas med Thermobond skarvteknik som är en enkel och kontrollerbar skarvmetod, där all skarvning på arbetsplatsen sker med värmekil eller varmluftspistol. Gummiduken måttbeställs och prefabriceras till stora ytor, normalt 500 -1500 m² . Endast vikt och hanterbarhet begränsar storleken. Även stosar och rörgenomföringar kan prefabriceras på fabrik. Vid större ytor som kräver skarvning på arbetsplatsen anlitas en av SealEco auktoriserad entreprenör.

Bra miljöval

Elastoseal är ett bra miljöval. Gummiduken innehåller inga miljöfarliga ämnen och någon urlakning eller emittering av kemikalier sker inte under dess livstid. Gummiduk kan förbrännas (energiutvinning), deponeras eller återanvändas.

Fördelar med Elastoseal EPDM Geomembran

 • Elasticitet och styrka – oavsett temperatur klarar duken maximal arbetsbelastning. Inga spänningssprickor (stress cracking) uppstår och EPDM har ingen flytpunkt (yield point).Punkteringssäker och med full töjbarhet upp till brottgränsen – duken anpassar sig till alla underlag.
 • Lång livslängd som överstiger 50 år och exceptionell hållbarhet.
 • Flerdimensionellt töjbar – oöverträffad förmåga att absorbera sättningar och rörelser i marken. Mjuk och följsam – sluter tätt mot underlaget utan luftfickor eller håligheter.
 • Gummiduk är det geomembran som man har flest års erfarenhet av. SealEco har många decenniers erfarenhet av gummiduk i geotekniska installationer.
 • Utmärkta friktionsegenskaper – en mjuk, mönstrad gummiyta ger höga friktionsvinklar och låg rasrisk för sand, jord och fyllmassor.
 • Frigör inga gifter eller kemikalier som påverkar ekologi, fauna eller flora. Gummiduken påverkas ej av UV-strålning och ozon – ger överlägsen livslängd även i exponerade installationer.
 • Utmärkt resistens mot de flesta förekommande kemikalier – duken har alla egenskaper som krävs även i övertäckta installationer.
 • Thermobond värmeskarvning med värmekil och kanalskarvning – standardiserad utrustning och provmetod kan användas. Anslutningsdetaljer och genomföringar som prefabricerade stosar och kragar skarvas enkelt in med konventionella metoder.
 • Mindre driftskador kan repareras problemfritt, även om de uppstått efter lång drifttid i exponerade installationer.
 • Oförändrad elasticitet och följsamhet samt full skarv- och installerbarhet även vid låga temperaturer – klarar vårt kalla, nordiska klimat.
 • Stora paneler som prefabricerats för varje projekts specifika mått – behovet av tidsödande skarvning i fält minimeras och installationssäkerheten ökar.

RELATERAD INFORMATION