RubberShell- Självhäftande gummiduk i EPDM

RubberShell SA 1.6 är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders klimatskal. Tekniken innebär mycket enkel och snabb montering. Låt inte designen eller byggnadens vinklar bli en begränsning. RubberShell löser många problem där det tidigare varit svårt att skapa långsiktigt täta system.

Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader

RubberShell SA 1.6 är en nyutvecklad  EPDM-gummiduk för byggnaders klimatskal. Produkten är även ett bra exempel på hur vi kombinerar effektivitet och hållbarhet för att skapa miljömässiga fördelar. Den förväntade livslängen överstiger 50 år.

Många användningsområden

RubberShell SA 1.6 löser problem på många  kritiska delar i en fastighets klimatskal. En ränna eller ränndal är ofta svår att att täta med traditionella metoder och material. Det kan finnas skarpa vinklar och hörn, men även olika sorters material i den övriga konstruktionen. RubberShell löser problemet genom att följsamt täta mot de allra flesta material. Detta resulterar i i långsiktiga tätningar med uppenbara ekonomiska och miljömässiga fördelar. Du kan vara tryggt förvissad om att även de mest kritiska delarna av taket, grunden och väggarna blir fullkomligt täta med RubberShell.

Förutom tätning av rännor och ränndalar  kan RubberShell appliceras i husgrunder som syllisolering mellan grundplatta och vägg, eller som skalmursskydd. Vid fönster kan RubberShell fungera som en effektiv och smidig lösning mellan fönsterprofil och huskropp. RubberShell är det uppenbara valet när det kommer till tätning av vertikala ytor eller vid komplicerade anslutande detaljer.

Enkel installation

RubberShell SA 1.6 är mycket enkel att installera tack vare det självhäftande skiktet. Mät, klipp, avlägsna skyddsfolien, applicera limmet och rolla sedan fast gummiduken mot underlaget.

Alltid rätt bredd

RubberShell finns i ett flertal olika bredder. Detta gör det lätt att få den bästa möjliga passformen oavsett appliceringsområde.

Fakta RubberShell:

 • Elastisk EPDM-gummiduk
 • Scrim-armerad med ett nät av glasfiber som förstärker och gör produkten dimensionsstabil
 • Självhäftande flexibelt polymerskikt med mycket god vidhäftningsförmåga mot de flesta underlag
 • Finns i ett flertal bredder
 • Skyddsfilm som avlägsnas vid installation
 • Förväntad livslängd överstiger 50 år
 • Vädertålig i alla klimat mellan -30 grader till + 120 grader
 •  UV-beständig
 • Påverkas inte av ständig kontakt med vatten
 • Effektivt råmaterialutnyttjande
 • Innehåller inga farliga kemikalier, såsom klor och mjukgörare
 • Energisparande- kan användas för att skapa lufttäta klimatskal för byggnader
 • Elastisk – tål rörelser i konstruktionen orsakat av exempelvis temperaturväxlingar
 • Omfattande garantier
 • Inga öppna lågor vid installation – självhäftande

Typgodkännanden och certifikat

 • CE EN 13967 – Flexibla tätskikt.
 • CE EN 13984- Flexibla tätskikt, Ångspärrar av plast och gummi.
 • CE EN 14909- Flexibla tätskikt, Diffusionstäta fogar av plast och gummi.

RELATERAD INFORMATION