Cladseal –  Fasadtätning

Cladseal består av måttanpassade remsor av EPDM eller Butylgummi, utvecklade för tätning mot vatten, fukt, luft och ljud.Dessa är flexibla och elastiska material som absorberar rörelser i byggnadskonstruktionen. Materialen har unika egenskaper som bland annat innebär försumbara egenskapsförändringar trots årtionden av exponering i  solljus, UV-strålning, kemiskt nedfall, vatten eller stora temperaturskillnader.

 • Cladseal_Galway_Racecourse
 • Cladseal_Friends_Arena_Stockholm_Sweden
 • Cladseal_1_G-Tower
 • Air sealing of facades and windows. Westfield Shopping Centre, Stratford, London, UK.

Cladseal-systemet

Genom en rad produkter ger Cladseal-systemet full frihet i konstruktion och användandet.  Användningsområdet är som vädertätning mot fönsterkarmar och/eller bärande byggnad, både på utsidan och insidan av byggnadens väggar, samt under murar och väggar. Cladseal innehåller inga mjukgörare eller tillsatser som kan avdunsta eller frigöras med åren, därmed är materialet också fördelaktigt med tanke på miljön.

Cladseal finns i följande utföranden:

 • Cladseal EXT (exteriört) är en naken EPDM-remsa där ytskiktet har ett textilavtryck som ger en maximal vidhäftning vid limning.
 • Cladseal INT+ (interiört) är en naken Butyl-remsa där ytskiktet har ett textilavtryck som ger en maximal vidhäftning vid limning.
 • Cladseal INT (interiört) är en naken EPDM-remsa där ytskiktet har ett textilavtryck för maximal vidhäftning vid limning.
 • Cladseal SA är  en armerad EPDM- remsa belagd med en självhäftande butyl.
 • Cladseal SA-Fix är en oarmerad EPDM duk som delvis är belagd med självhäftande butyl.
 • Cladseal P-Fix är en EPDM-remsa med en profil utmed ena kanten. Profilen är utformad för att passa ett spår i aluminium- eller PVC-stommar.

EPDM- och Butyl är flexibla och elastiska material som absorberar rörelser i byggnadskonstruktionen oavsett ålder och temperatur. Både EPDM- och Butylgummi har tvärbundna molekylkedjor vilka ger dem deras unika egenskaper. Åldring eller egenskapsförändringar är försumbara trots årtionden av exponering i atmosfär, solljus, UV-strålning, kemiskt nedfall, vatten eller stora temperaturskillnader. EPDM eller Butyl innehåller inga mjukgörare eller tillsatser som kan avdunsta eller tvättas ur med åren. Produktens styrka och elasticitet bibehålles praktiskt taget oförändrad över decennier utan krympning, försprödning, smältning eller sprickbildning. Materialet är lika töjbart oavsett om temperaturen är -30°C till +120°C. Den stora skillnaden mellan Cladseal EXT (EPDM) och Cladseal INT+ (Butyl) är ånggenomgångsmotståndet där μ(EPDM)=32 000 och för μ(Butyl)=300 000, dvs sd(EPDM)=24m och sd(Butyl)=440m.

Fördelar med Cladseal

 • Opåverkad av temperaturskillnader och klimat. Bibehåller sin elasticitet och styrka oavsett temperatur, och i alla typer av klimat. Resistent mot UV-strålning, ozon och andra luftburna föroreningar.
 • Biologiskt resistent. Resistent mot mikrobiologisk nedbrytning, gnagare, svampar och bakterier.
 • Elastisk. Flerdimensionellt töjbar och återgår till sin ursprungliga storlek och form efter töjning. Oöverträffad  förmåga att absorbera såväl strukturella som termiska rörelser i byggnadskroppen.
 • Beprövad. EPDM och Butyl membran har använts i över 50 år i byggnads- och anläggningsindustrin. Det flexibla tätskiktet med längst historia.
 • Tålig och punkteringssäker. Motstår stora mekaniska påfrestningar och extrema tryckbelastningar.
 • Kompatibel med andra material. EPDM och Butyl innehåller inga mjukgörare eller tillsatser som kan migrera till andra byggmaterial och är kompatibelt med alla typer av underlag.
 • Kemiskt stabil. EPDM eller Butyl påverkas inte av kemikalier eller byggnadsmaterial, som murbruk, cement, polystyren.
 • Påverkas inte av vatten. EPDM och Butyl är helt opåverkad av vatten och fukt, och absorberar ingen mätbar mängd vatten.
 • Miljövänlig. Innehåller inga miljögifter. Kan återanvändas, brännas eller deponeras utan några effekter på miljön.
 • Komplett system.Alla komponenter och ett komplett utbud av tekniska lösningar från en leverantör.
 • Lång livslängd.  Förväntad livslängd överstiger 50 år.

Typgodkännanden och certifikat

 • CE EN 13984 – Ångspärrar av plast och gummi
 • CE EN 14909 – Diffusionstäta fogar av plast och gummi.
 • ATG-godkännande

RELATERAD INFORMATION