Fasadtätning

Att spara energi är viktigt både med tanke på kostnader och på miljön. Våra lösningar för fasadtätning är beprövade system som uppfyller dessa behov.Systemen för fasadtätning består av en rad produkter för vädertätning mot fönsterkarmar och huskropp, både på utsidan och på insidan av byggnadens väggar. Systemen finns i ett flertal utföranden och anpassas för olika behov av tätning mot vatten, fukt, luft och ljud.

Cladseal

Cladseal består av måttanpassade remsor av EPDM eller Butylgummi, utvecklade för tätning mot vatten, fukt, luft och ljud. Dessa är flexibla och elastiska material som absorberar rörelser i byggnadskonstruktionen. Materialen har unika egenskaper som bland annat innebär försumbara egenskapsförändringar trots årtionden av exponering i atmosfär, solljus, UV-strålning, kemiskt nedfall, vatten eller stora temperaturskillnader.

Cladseal_Logo_SealEco

RubberShell

RubberShell är ett nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders klimatskal. Tekniken innebär mycket enkel och snabb montering.RubberShell löser problem på många  kritiska delar i en fastighets klimatskal där det tidigare varit svårt att skapa tidlöst täta system, exempelvis i ränndalar.

RubberShell_logo_SealEco