Produkter och lösningar – EPDM Gummiduk

SealEco erbjuder innovativa lösningar för byggnaders klimatskal som ger vatten- och väderskydd för ökad livslängd hos byggnader och konstruktioner. Våra tätskikt används även i liningapplikationer som geomembran för dammar, övertäckning av avfall eller tillverkning av tankar för industrin.Vi tillverkar tätskikt i EPDM-gummi och Butyl.

Fasad- och lufttätningssystem

Att spara energi är viktigt både med tanke på kostnader och på miljön. Med dagens krav på energisnålt byggande kan SealEco erbjuda en hel rad av produkter som hjälper användaren att möta energikraven. Våra lösningar för fasadtätning är beprövade system som uppfyller dessa behov. Våra fasad- och lufttätningssystem består av en rad produkter för vädertätning mot fönsterkarmar och huskropp, både på utsidan och på insidan av byggnadens väggar. Systemen finns i ett flertal utföranden och anpassas för olika behov av tätning mot vatten, fukt, luft och ljud.

facade_sealeco

Geomembran

Runt om i världen finns dammar och deponier där våra gummidukar  tätar på ett sätt som också är utvecklat för miljön. Tätskikten håller tätt i decennier och som kan användas för alla typer av vattenförvaring eller för olika typer av deponier. Gummiduken förstörs inte av omgivande miljö och det frigörs inga gifter eller kemikalier som kan påverka ekologi, flora och fauna. Det innebär att duken med fördel kan användas i dammar och bassänger där fisk eller annat biologiskt liv ska leva. Gummiduken tillverkas i EPDM enligt givna mått och former. Vi har erfarenhet och kunskap för allt från små trädgårdsdammar till stora vattenlandskap, bevattningsreservoarer, deponier, övertäckningar och industriell avfallshantering.

Grundtätning (Tanking)

Tanking är ett begrepp för vattentätning av husgrunder där grundvattennivån är så hög att det bildas ett vattentryck på grundens utsida. Tätskiktet måste klara högt tryck, både från vattnet och från huskroppens vikt, samtidigt som konstant kontakt med vatten eller betong inte heller får påverka. Elastoseal EPDM för tätning av husgrunder ger snabba installationer och ett system som också förlänger byggnadens livslängd. Elastoseal är en systemlösning där både gummiduken och detaljlösningar utformats för att tåla de stora påfrestningar som applikationen kräver.

tanking_sealeco_

Tätskiktssystem för tak

SealEco har en lång tradition av taktätning över hela världen. Våra olika system är anpassade för olika typer av tak och behov. Ett låglutande tak ställer höga krav på produkter och installation för att säkerställa skydd för byggnader under lång tid. Våra system har utvecklats för att klara påfrestningarna oavsett vilket klimat de installeras i; såväl svår kyla som extrem hetta.Den gemensamma nämnaren är att de ger en långsiktigt säker och trygg lösning med god ekonomi och stora miljömässiga fördelar.

roofing_systems_sealeco