Om EPDM-gummi

Vi tillverkar och utvecklar tätskikt i EPDM-gummi och Butyl. Redan på 1960-talet installerades våra första gummidukar i olika dammanläggningar och de håller än.Mångårigt fokus på tätskikt och ett brett kunnande inom polymera material har gett oss en unik position på den nordiska marknaden. I samarbete med kunder tar vi fram morgondagens produkter, säkrare för miljön och bättre för alla som ska arbeta med dem. En EPDM gummiduk har många fördelar jämfört med tätskikt tillverkade i termoplastiska material.

Byggkunnande kombinerat med kreativitet, bra leverantörer och ett tekniskt laboratorium i Sverige med avancerad analysutrustning gör SealEco till en innovativ partner för både arkitekter, entreprenörer, byggare, beställare och husägare.Våra system har utvecklats för att klara påfrestningarna oavsett vilket klimat det gäller, svår kyla eller extrem hetta. Den gemensamma nämnaren är att de ger en långsiktigt säker och trygg lösning med god ekonomi och stora miljömässiga fördelar.

EPDM-gummi – Ett material med fantastiska egenskaper

EPDM är ett syntetiskt gummi som utvecklades 1959 och är idag ett väl beprövat konstruktionsmaterial inom främst fordons- och byggnadsindustrin. Under produktionsprocessen vulkaniseras gummit. De långa gummimolekylernas tvärbinds (förnätas kemiskt) till ett elastiskt tätskikt som är kemiskt stabilt. Det innebär att gummiduken efter töjning och deformering alltid återgår till sin ursprungliga form. Gummiduken kan töjas likformigt upp till sin brottgräns på över 300 % och det kan ske samtidigt och maximalt i alla riktningar. I en EPDM-gummiduk sker aldrig “stress cracking” som i kristallina plastiska material, vilket är en punktvis bristning som kan uppstå även vid låg belastning där ytan har t.ex. en repa, ett märke eller annan försvagning. Hos vanliga termoplastiska material nås flytpunkten vid 15-20 % töjning, men “stress cracking” uppträder långt innan dess. EPDM-gummi  bryts heller inte ned av oxidation och har enastående väder- och UV-beständighet. En gummiduk i EPDM har hög styrka och elasticitet och påverkas inte av varken höga eller låga temperaturer. Samtidigt bibehåller den sina egenskaper under decennier utan försprödning, krympning eller sprickbildning.

En gummiduk i EPDM kan exponeras för väder och vind, täckas med jord eller olika typer av ballast samt ständigt ligga under vatten. Styrka, seghet och livslängd förblir opåverkade oavsett ålder,temperatur, mekanisk belastning, eller kemisk och biologisk påverkan. Studier visar att just våra tätskikt behåller sina egenskaper över 50 år, till en totalkostnad som ofta ligger betydligt under kostnaderna för alternativa lösningar.

EPDM-gummi påverkas alltså inte av vatten, jordkemikalier eller mikroorganismer. Inte heller vädrets makter, markens rörelser, rötters växtkraft eller gnagares framfart påverkar gummiduken. Det motsatta förhållandet är dock minst lika viktigt.Eftersom duken är kemiskt stabil och inte  innehåller några tillsatser eller mjukgörare som emitteras eller tvättas ur under dukens livslängd, påverkar den inte naturen negativt. EPDM-gummi frigör således inga gifter eller kemikalier som kan skada ekologi, fauna eller flora. 

EPDM-gummiduk kan deponeras,  förbrännas eller återvinnas för användning i nya produkter när den inte längre ska tjänstgöra som tätskikt.

Jämförelse med termoplastiska material

  • Comparison_SE_2