Vindlastberäkning

Nedan kan du ladda ned ett underlag för vindlastberäkningar. Beräkning av vindlaster och framtagande av infästningsplan bör utföras av SealEco eller en auktoriserad partner. Det är viktigt att  korrekt information lämnas om projektet. Vi rekommenderar därför att informationen lämnas via vårt standardiserade formulär som är underlag för vindlastberäkning.