QAS – Kvalitetssäkring

Vårt kvalitetssäkringssystem QAS  är en heltäckande garanti för att alla  faktorer som kan påverka slutresultatet  styrs, kontrolleras och dokumenteras.Manualen nedan fungerar som generell guide för att beskriva  arbetsprinciperna för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring vid tillverkning av Elastoseal EPDM geomembran.