Prestandadeklarationer – CE

En prestandadeklaration (DoP) beskriver produktens avsedda användning och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga produktegenskaper. Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard måste prestandadeklareras för att kunna CE-märkas.

Deklaration CE-märkning

AluShell EN 13970

Cladseal EN 13984 / EN 14909

Elastoseal EN 13361 / EN 13362 / EN 13491 / EN 13492 / EN 15382

Greenseal EN 13361

Prelasti EN 13956

Rubbershell EN 13967 / EN 13984 / EN 14909

RubberTop EN 13956

Superseal EN 13956