Prefabriceringsmanual

Prefabriceringsmanualen beskriver metoder för prefabricering av Elastoseal T EPDM gummiduk till måttanpassade paneler. Informationen fastslår metoder och kravnivåer som ska följas av prefabricerare som är licensierade av SealEco.