Miljövarudeklarationer

Vi strävar efter att begränsa vår  miljöpåverkan- i stort och smått. En viktig del, och ett hjälpmedel i detta, är att certifiera våra produkter. Certifierade miljövarudeklarationer är ett system för information om produkters och tjänsters miljöpåverkan. Miljövarudeklarationer ger en kvalitetssäkrad och jämförbar information med utgångspunkt i analyser av en produkts livscykel.

Cladseal

Elastoseal

Prelasti

RubberShell

Superseal