Installationsanvisningar

Installationsmanualerna innehåller information som  bygger på många  års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta och skydda byggnader. Lokal lagstiftning eller konstruktionspraxis kan skilja  sig något från dessa specifikationer och anvisningar, men den information som ges bör uppfattas som allmänna riktlinjer för att använda våra tätskikt på bästa sätt i en given situation.