Föreskrivande text

Den föreskrivande texten beskriver leverans och installation av vulkaniserad gummiduk tillverkad av EPDM , avsedd för användning som geomembran.

Elastoseal EPDM Geomembran