OM SEALECO

SealEco erbjuder innovativa lösningar för byggnaders klimatskal som ger vatten- och väderskydd för ökad livslängd hos byggnader och konstruktioner.

Våra tätskiktslösningar används även i liningapplikationer som geomembran för dammar, övertäckning av avfall eller tillverkning av tankar för industrin. Vi förstår och löser dina behov med hjälp av kompletta och marknadsledande helhetslösningar som möter högt ställda krav på långsiktighet och miljötänkande. 

Med SealEco som partner får du tillgång till kunskap och produkter som baseras på mer än 50 års erfarenhet.

AFFÄRSIDÉ

”SealEco tillhandahåller skräddarsydda tätskiktslösningar för byggnaders klimatskal och liningapplikationer för att förbättra effektiviteten och hållbarheten med miljöfördelar.”

 Skräddarsydda lösningar är prefabricerade tätskikt som går snabbt och lätt att installera, vilket ger slutkunden miljömässiga, ekonomiska och tekniska fördelar.

Klimatskal är tätskikt för tak, fasad och husgrund mot yttre miljö som vatten, fukt och vind.

 Lining är användning av tätskikt till geomembran, dammar och övertäckning av deponier samt tätning av husgrund och invändig tätning i tankar och liknande.

 Förbättrad effektivitet och hållbarhet uppnås genom att våra lösningar är snabba och effektiva att installera samt att de har lång livslängd.

SEALECO I KORTHET

SealEco producerar gummiduk i EPDM och Butyl, främst för användning som tätskikt på tak, som fasadtätning samt som geomembran i dammar och reservoarer. 

Vi har tillverkat gummiduk sedan 1967.

SealEco ingår i Nordic Waterproofing Group med en omsättning på 1,8 miljarder SEK. Nordic Waterproofing Group är noterat i segmentet Mid Cap på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm.

Produktion, utveckling och försäljning är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Referenser finns över hela världen – från arktisk kyla till ökenhetta.

Vårt enskilt största projekt hittills : grundtätning av Dubai International Airport, Förenade Arabemiraten (500 000 kvm).

MILJÖMÄSSIGT FOKUS 

”Eco”  är inte bara en del av vårt namn. Det är en del av vår strategi. Vi strävar alltid efter att begränsa miljöpåverkan i vår verksamhet – i stort och smått. De miljömässiga fördelarna bygger på:

Mindre användning av resurser på grund av lång livslängd.

113490916_

Mindre användning av energi (lufttätning).

Miljövänliga material  utan miljöfarliga ämnen. Ingen urlakning eller emittering av kemikalier sker under dess livstid.

Prefabricering ger effektivitet genom mindre användning av resurser som arbetskraft, avfall och tid.

Mindre exponering av potentiellt farliga kemikalier för installatörer och prefabricerare.

Tätskikt som skyddar naturen från farligt avfall och dricksvatten från föroreningar.

MER INFORMATION

SealEco har en lång tradition av taktätning över hela världen. Våra olika system är anpassade för flera olika sorters tak och behov. Våra system har utvecklats för att klara påfrestningar oavsett vilket klimat det gäller; såväl svår kyla som extrem hetta. Den gemensamma nämnaren är att de ger en långsiktigt säker och trygg lösning med stora ekonomiska och miljömässiga fördelar. Vi erbjuder prefabricerade färdiga tätskikt som levereras måttanpassade och med integrerade detaljlösningar.

MER INFORMATION >

Att spara energi är viktigt både med tanke på kostnader och på miljön. Våra lösningar för fasadtätning är beprövade system som uppfyller dessa behov. Systemen för fasadtätning består av en rad produkter för vädertätning mot fönsterkarmar och huskropp, både på utsidan och på insidan av byggnadens väggar. Systemen finns i ett flertal utföranden och anpassas för olika behov av tätning mot vatten, fukt, luft och ljud.

MER INFORMATION >

Runt om i världen finns dammar och deponier där våra gummidukar tätar på ett sätt som också är utvecklat för miljön. Tätskikten tillverkas enligt givna mått och former, håller tätt i decennier och kan användas för alla typer av vätske- och vattenförvaring eller för olika typer av deponier.Vi har erfarenhet och kunskap för allt från små trädgårdsdammar till stora vattenlandskap, bevattningsreservoarer, deponier, övertäckningar och industriell avfallshantering.

MER INFORMATION >

Tanking är ett begrepp för vattentätning av husgrunder där grundvattennivån är så hög att det bildas ett vattentryck på grundens utsida.Elastoseal gummiduk för tätning av husgrunder ger snabba installationer och ett system som också förlänger byggnadens livslängd.Elastoseal är en systemlösning där både tätskiktet, en elastomer gummiduk i EPDM , och detaljlösningar utformats för att tåla de stora påfrestningar som applikationen kräver.

MER INFORMATION >

KONTAKT

SealEco Sverige (huvudkontor)

Postadress:
SealEco AB
Box 514
331 25 Värnamo
Sverige

Tel: 0370 510 100
Fax: 0370 510 101
E-mail:  info@sealeco.com

Besöks- och leveransadress:
Kävsjövägen 38, Norregårds Industriområde
331 35 Värnamo
Sverige

E-faktura: e-invoice@sealeco.com

Fakturaadress:
SealEco AB
c/o Nordic Waterproofing Group AB
Drottninggatan 11
252 21 Helsingborg

Fyll i kontaktformuläret nedan för att kontakta oss.

REFERENSER