Technologia budowy

Zaletą zbiorników wykonywanych bezpośrednio na gruncie w porównaniu z betonowymi są niższe koszty budowy.

Brzeg zbiornika zwykle jest wykończony w taki sposób, że z poziomu powyżej lustra wody membrana jest niewidoczna.

Utwardzenie kamieniami.

Utwardzenie żwirem.

Mur oporowy.

Przykładowe rozwiązania