Zbiorniki na gnojowicę

Uszczelnienie zbiornika betonowego lub stalowego stanowi prefabrykat przestrzenny (3wymiarowy) z membrany Elastoseal EPDM o grubości 1.50mm wykonany „pod wymiar” zgodnie z kształtem konstrukcji nośnej zbiornika.

Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej

Membrany łączone w technologii wulkanizacji na gorąco. W tej samej technologii (na gorąco) wykonanie wszystkich przejść szczelnych. Dla zbiornika gruntowego prefabrykat płaski o gr. 1.50 mm, do ułożenia w wykopie z odpowiednimi zakładami i wywinięciem na obrzeżu. Zaleca się ułożenie geowłókniny polipropylenowej o gęstości 300g/m2 (lub jej odpowiednika) pod membraną – w wypadku zbiorników przestrzennych pod dnem zbiornika; dla zbiorników gruntowych – pod całością membrany.

Przykładowe rozwiązania