Termoizolacja

Taras w konstrukcji odwróconej wymaga zastosowania termoizolacji odpornej na wodę.

Styropian lub polistyren extrudowany

Zalecamy polistyren extrudowany odpowiedni do projektowanych obciążeń. W dachu z tradycyjnym układem warstw wystarczającym materiałem jest styropian EPS 100. Zastosowanie dwóch warstw zamontowanych z przesunięciem eliminuje mostki termiczne na krawędziach płyt.