Drenaż

Drenaż jest elementarną częścią systemu odprowadzania wody z tarasu oraz jego ochrony.

Drenaż:

Głównym zadaniem drenażu stosowanego na tarasy jest przeciwdziałanie zniszczeniu warstw wykończeniowych. Chroni płytki przed spękaniem poprzez rozsadzanie zamrażającą wodą opadową. Dodatkowo mechanicznie osłania hydroizolację. Jeżeli mamy do czynienia z konstrukcją odwróconą (czyli termoizolacja nad warstwą hydroizolacji) membrany drenażowe eliminują ciśnienie hydrostatyczne pod termoizolacją, co przeciwdziała „pływaniu” warstw wykończeniowych.