Detale

Warstwy zewnętrzne na attykach i cokołach należy montować w technologii klejenia.

Prawidłowy dobór rozwiązań i materiałów

Membrana SealEco jest układana bez stosowania klinów w narożnikach. Do mocowania styropianu zalecamy jakościowe zaprawy elastyczne. Bariery i balustrady powinny być kotwione do spodu lub boku płyty stropowej. Mocowanie w płycie tarasu przebija izolację przeciwwodną, jest bardzo trudne do uszczelnienia i zmniejsza żywotność tarasu lub balkonu. Podstawowym materiałem do wykonania detali jest pas obróbkowy Thermobond mocowany z użyciem ręcznej zgrzewarki i wałka dociskowego. Wszelkie profile ostro krawędziowe należy wzmocnić elementem wykonanym z pasa obróbkowego Thermobond TPE 100. Można wykorzystać systemowe narożniki. Zalecamy wpusty z pierścieniem dociskowym, który należy zabezpieczyć uszczelniaczem Sealant 5590. Wpusty do zgrzewania muszą mieć kołnierz kompatybilny z epdm. By uszczelnić przejście należy wyciąć w membranie niewielki otwór, naciągnąć membranę na element, założyć systemowy profil obróbkowy i zgrzać.