Tarasy klasyczne

Istotą trwałości i szczelności tarasów i balkonów realizowanych w systemie SealEco jest prawidłowy dobór warstw w oparciu o najwyższej klasy skandynawskie materiały hydroizolacyjne w połączeniu z inżynierskim doświadczeniem w polskich warunkach.

Tarasy, dachy żwirowe i balkony

Są to dachy balastowane tzn. warstwy izolacyjne montowane luzem i dociśnięte warstwą zewnętrzną, którą tworzy: gres na zbrojonej szlichcie betonowej, płyty lub kostka z betonu prasowanego na podbudowie, deski na legarach, żwir płukany. Brak trwałego zespolenia ze stropem eliminuje naprężenia pochodzące od konstrukcji budynku. Zalecamy konstrukcję tarasu pogrążonego, bez klasycznego okapu. Dach po całym obrysie jest ograniczony ścianami budynku i attykami. Odwodnienie jest projektowane w attykach lub w stropie. Konstrukcja bezspadkowa jest dopuszczalna, lecz niezalecana. Dociążanie żwirem pozwala tworzyć dachy atrakcyjne estetycznie. Dodatkowo balast chroni strukturę dachu co znacznie wydłuża jego żywotność. Poza tym dach balastowany charakteryzuje się wysoką pojemnością cieplną!