Elastoseal/Prelasti

Jednowarstwowa membrana EPDM SealEco jest przeznaczona do wykonywania wymagających hydroizolacji w obiektach budowlanych. Membrana na zakładach jest łączona w procesie wulkanizacji termicznej. Na budowę membrana jest dostarczana w formie sprefabrykowanej na wymiar lub w rolkach do montażu na miejscu. Układana jest luźno i dociążana balastem.

Wyjątkowa hydroizolacja

Przeznaczenie membran EPDM SealEco:
– zbiorniki wodne w tym do gromadzenia wody pitnej
– zbiorniki przeciwpożarowe
– pokrycia dachowe balastowane żwirem
– hydroizolacje tarasów i dachów zielonych
– izolacje w oczyszczalniach ścieków i w zbiornikach na gnojowicę
– izolacje składowisk odpadów komunalnych
– izolacji wałów przeciwpowodziowych

Dodatkowe informacje

Instrukcja układania membrany EPDM:

Akcesoria EPDM: