Membrany EPDM SealEco

Kauczukowe membrany SealEco są instalowane od lat 60-tych. Wykorzystano już miliony metrów kwadratowych we wszystkich strefach klimatycznych.

Przewaga wulkanizowanych połączeń

Obiekty te stanowią dziś autentyczny dowód trwałości i niezniszczalności membran EPDM SealEco. To idealny wybór dla zbiorników wodnych, dachów balastowanych, ogrodów dachowych i tarasów. Zakłady membran EPDM SealEco są łączone za pomocą techniki wiązania na gorąco (wulkanizacja).

Membrany są prefabrykowane lub łączone w miejscu instalacji, zazwyczaj w rozmiarach 200 – 400 m2. Ciężar oraz łatwość transportu ograniczają rozmiar, stosowane jednak były membrany o wielkości do 1000 m2. Warunki podłoża oraz oddziaływanie mechaniczne i chemiczne decydują o grubości membrany. Instalacja przebiega szybko. Po ułożeniu arkusze są wulkanizowane przy pomocy przenośnych maszyn do wulkanizacji. Metoda jest stosowana od ponad 30 lat i daje identyczne wyniki co łączenia wykonywane w fabryce. Zakłady membrany z taśmą Hot Bond pomiędzy nimi, poddawane są wulkanizacji pod ciśnieniem i temperaturą. Zakłady natychmiast uzyskują całkowitą wytrzymałość i elastyczność oraz taką samą odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne jak membrana.

Membrany EPDM SealEco charakteryzują się wyjątkowo wysoką odpornością na wpływy atmosferyczne. Działanie wiatru, wody, słońca, lodu oraz zanieczyszczenie powietrza przez całe dekady nie zmniejsza w sposób istotny, wytrzymałości lub elastyczności membran. Membrany są chemicznie trwałe i termostabilne, zachowują elastyczność i wytrzymałość w temperaturze od -40°C do +120°C. Nie zawierają żadnych dodatków ani domieszek uplastyczniających, które mogłyby z czasem zostać wypłukane lub wyparować. Dla utrzymania odporności na wpływy atmosferyczne niepotrzebna jest konserwacja ani pokrycie ochronne. Udowodniona przydatność izolacji wynosi 30 lat, a przewidywana 50.

pzh

Membrany zdatne do wody pitnej!
Atest PZH HK/W/0714/01/2014  >

W technikę polimerową SealEco zaopatrywane są m.in. Airbus, Audi, BMW, Mercedes i Rolls-Royce.