Jakość i środowisko

SealeEco zapewnia hydroizolacje skrojone na miarę do każdej konstrukcji, tak aby zmaksymalizować żywotność i ekonomiczność inwestycji wraz z korzyścią dla środowiska. Nasi klienci powinni zawsze czuć, ze dostają doskonały produkt który jest dopasowany do ich potrzeb oraz obsługę, która idzie z nim w parze. Osiągnąć to można poprzez indywidualne podejście do każdego zagadnienia, odpowiednie zarządzanie oraz kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, w wyniku których utrzymujemy stałych zadowolonych klientów.

Nasze rozwiązania mają swój wkład dla społeczeństwa. Poprzez stosowanie bardzo wytrzymałych materiałów, których trwałość sięga dziesiątek lat, możemy przedłużyć żywotność konstrukcji. Nasze materiały chroniąc przed penetracją wody w czystej postaci  czy też pary wodnej potrafią znacząco obniżyć koszty związane ze zużyciem energii przez cały budynek. Rozwiązania stosowane przez SealEco dosłownie służą jako separacja toksycznych odpadów od środowiska naturalnego czy też utrzymują wodę pitną chroniąc ją przed zanieczyszczeniem.

Jesteśmy świadomi że nasze produkty oraz ich produkcja mają wpływ na środowisko naturalnie. Niemniej jednak po wyprodukowaniu nasze materiały znane są z niskiego odziaływania na środowisko  poprzez niesamowitą żywotność. Opowiadamy się za rozwiązaniami, które poprzez swą trwałość nie wymuszają ciągłych napraw czy też wymiany. Należy jednak podczas ich produkcji mieć na uwadze zoptymalizowanie całego procesu oraz zminimalizowanie użycia szkodliwych dla środowiska substancji, bez uszczerbku na funkcjonalności produktu ostatecznego.

Dążymy do ograniczenia naszego wpływu na środowisko w każdym aspekcie i na każdym poziomie naszej organizacji.  Jest to ciągły wysiłek i naturalna część naszej strategii. Poprzez tworzenie prefabrykatów możemy lepiej zarządzać materiałami a także wszelkiego rodzaju odpadami redukując przy tym czas potrzebny do wykonania całej izolacji. Ważna jest jakość materiałów oraz dbałość o wykonanie montażu aby osiągnąć maksymalną trwałość i funkcjonalność.

Wytyczne SealEco

  • Rozwój oraz produkcja oparta jest na zasadzie minimalizacji zużycia energii oraz surowców.
  • Dążymy do minimalizacji  wpływu na otoczenie poprzez redukcję hałasu i nieprzyjemnych zapachów podczas produkcji.
  • Przestrzegamy przepisów ustawowych, oraz regulacji dotyczących naszej działalności oraz pracujemy nad ciągłym podnoszeniem jakości produktów oraz minimalizacji wpływu na otoczenie
  • Rozwijamy i wspieramy naszych pracowników.
  • Dotrzymujemy ustalonych terminów oraz zapewniamy materiały zgodne z zamówieniami klientów.
  • Stale dążymy do doskonalenia jakości usług oraz bezbłędnego działania.
  • Bierzemy pod uwagę stosunek do środowiska naturalnego podczas wyboru dostawców.

Źródło:SealEco AB jakość i polityka ochrony środowiska; Data: 2016-01-07  Kod rejestracyjny: 00999 Zmiana: 4 EmitentaThomas Zipfel

Dodatkowe informacje