Detale techniczne

Dachy zielone

 Klasyczny układ warstw

 Dach odwrócony

 Attyka

 Ściana

Świetlik

Dachy płaskie

Membrany TPE Elastofol

 Układ warstw

 Attyka

 Ściana

 Okap

 Wiatrownica

 Rura

 Świetlik

Montaż na starym podłożu

Membrany epdm Superseal

 Attyka A

 Attyka B

 Połać A

 Połać B

 Ściana A

 Ściana B