Elastoseal Funderingsafdichting (Tanking)

Elastoseal is een ongewapend Elastomeermembraan  op basis van het EPDM polymeer. Het wordt losliggend geplaatst  in funderingen en kelders ter bescherming tegen waterinfiltratie bij toepassingen met een mogelijk hoge grondwaterstand.

  • Elastoseal Basement Tanking. Al Fardan Twin Towers. Doha, West Bay, Qatar.
  • Elastoseal_Basement_Tanking_Dubai_Airport_3_SealEco
  • Elastoseal_Basement_Tanking_Dubai_Airport_2_SealEco
  • Elastoseal_Basement_Tanking_Dubai_Airport_SealEco
  • Elastoseal_Basement_Tanking_Jebel_Ali_Airport_SealEco
  • Elastoseal_Bridge_Tanking_Norrbro_Stockholm
  • Elastoseal_Bridge_Tanking_Norrbro_2_Stockholm
  • Elastoseal_Logotype_SlideImage_SealEco

Waterdichting van funderingen

Elastoseal voor waterdichting van funderingen maakt snelle installatie mogelijk en is een systeem dat de levensduur van gebouwen verlegd.Tanking is een term die gebruikt wordt voor de waterdichting van funderingen waarbij het grondwater niveau hoog genoeg is om betekenisvolle druk tegen een fundering te veroorzaken. Het waterdichtings membraan dient in staat te zijn deze druk te weerstaan, zowel die van de fundering zelf als die van het water. Tegelijkertijd, mag de aanhoudende blootstelling aan het water en het beton de eigenschappen van het membraan niet aantasten.Elastoseal is een systeemoplossing waarbij zowel het membraan, gebaseerd op een EPDM polymeer, als de accessoires ontwikkeld werden om deze stress, die gepaard gaat bij de installatie, te weerstaan.

Elastoseal wordt vervaardigd in grote panelen waardoor een snelle en veilige plaatsing gegarandeerd wordt. Het gebruik van Elastoseal voor afdichting van ondergrondse bouwwerken, biedt U een zekere investering voor de toekomst, met een superieure levensduur en lage milieu impact. Omwille van de Elasticiteit zal Elastoseal alle bewegingen in de constructie opvangen, ongeacht de ouderdom van het membraan en de omgevingstemperaturen.  Elastoseal is chemisch en thermisch stabiel en onderscheidt zich door de goede weersbestendigheid en levensduur. Het onafgebroken contact met zouthoudend water of alkalisch effect van beton zullen het membraan op geen enkele wijze aantasten.

Elastoseal werd tevens getest en goedgekeurd voor een omgeving met planten. Zowel het membraan als de naadverbindingen zijn bestand tegen worteldoorgroei en bovendien zal het weerstaan aan aanvallen van micro-organismen. Er zijn noch plastificeermiddelen noch weekmakers die kunnen uittreden. Elastoseal tanking system

Elastoseal wordt enkel geplaatst door erkende aannemers, verantwoordelijk voor de prestaties en resultaten, ondersteund door de technische bijstand van SealEco.

GERELATEERDE INFORMATIE