Groendaken

Het concept van groendaken op een gebouw is helemaal niet nieuw en in verscheidene Europese landen zelfs verplicht sinds vele jaren.  Dit resulteerde in tal van voordelen en dit niet enkel voor de bouwheer, onder de vorm van economisch profijt of duurzaamheid van het dak, maar tevens voor de plaatselijke omgeving, de mensen, de vogels en de plantengroei. Verder vormen groendaken ook een enorme waterbuffer en beperkt men het waterdebiet bij hevige neerslag.

  • Sedum_green_roof_sealeco
  • Sedum_2_green_roof_sealeco
  • Sedum_3_green_roof_sealeco
  • Prelasti_Intensive_green_roof_Liverpool

Groendaken kunnen opgesplitst worden in 3 types: extensief, intensief en bruine of biodiverse daktuinen.

Extensieve groendaken zijn doorgaans niet toegankelijk, waardoor het nodige en mogelijke onderhoud dikwijls beperkt is tot het meest noodzakelijke. De keuze van de planten voor dit type daken is doorgaans beperkt. Kleine planten die een beperkte hoeveelheid water en onderhoud vragen en kunnen gedijen in een dunne aarde of substraatlaag. Hierdoor is het gewicht van dit groendaksysteem beperkter als intensieve dakbegroeiing. Het wordt dan ook beschouwd als een lichtgewicht groendaksysteem.

Intensieve groendaken daarentegen zijn normaliter wel toegankelijk  voor  bewoners en gewoon betreedbaar als normal gebruikte tuinen of terrassen. Zij vragen dan ook een permanent en intensief onderhoud. De dikte van de opbouw is meestal aanzienlijk dikker als bij extensieve groendaken en bovendien is een kunstmatige irrigatie een noodzaak. Ook de plantenkeuze is belangrijk, en dit in combinatie met de diverse lagen. Vergeet tevens niet dat het gewicht zeer groot kan zijn en dat er bij de stabiliteitsberekening hoe dan ook rekening mee gehouden dient te worden.

Bruine/Biodiverse daken worden ontworpen als replica van braakliggende terreinen, waar de natuur zijn ding kan doen en een huis worden voor een variëteit aan vogels, insecten en andere wilde flora en fauna.  Men vindt hier steenslag, rotsen, steenhopen terug die dienst doen als nest voor diverse vogel- en diersoorten. Doorgaans laat men hier de natuur de vrije loop en worden de tuinen ingezaaid met wilde bloemen.

Prelasti groendaksystemen

Prelasti dakdichtingsmembranen zijn door en door getest en goedgekeurd voor het gebruik onder groendaksystemen. Zowel naden als folie zijn bestand tegen worteldoorgroei en er is geen degradatie van de folie door microörganismen.Een Prelasti dak is een zekere en veilige investering voor de toekomst met een lange levensduur en een beperkte impact op het milieu. De ballast kan ook bestaan uit een tegel- of grindlaag. Geballaste daken bieden ook de mogelijkheid, parkings, terrassen of tuinen aan te leggen op het dakvlak.

Voordelen van een Groendak

  • De Natuur helpen. Door het plaatsen van een groendak op een gebouw bevorder je niet enkel het visuele aspect, ook fauna en flora varen er wel bij. Vogels, insecten, planten die verloren gingen bij het bouwen kunnen er hun plaats terug vinden. Verder zorgen de planten ook voor het zuiveren van de atmosfeer op de meest natuurlijke en pure manier. De keuze van de planten kan ook zorgen voor een betere inplanting van het gebouw in de omgeving.
  • Verhoogde levensduur van het dak. Door het dak te bedekken, wordt de dakdichting beschermd tegen UV-straling en weersinvloeden. Hierdoor wordt de levensduur van de dichting zowel bij nieuwbouw als renovatie aanzienlijk verlengd.
  • Geluidsisolatie. De planten, de diverse lagen, de substraten en de ingesloten lucht zorgen voor een uitmuntende geluidsisolatie. Testen tonen aan dat per 75mm aarde het geluid in het gebouw met 10 decibel verminderd.
  • Waterbuffering. Groendaken doen dienst als waterbuffer bij hevige neerslag. Het water wordt geleidelijk afgevoerd naar beken en riolen. Hierdoor worden de openbare rioleringen ontlast en kan men kosten voor verplichte waterbuffering beperken
  • Beperking van het hitte-eilandeffect.Het hitte-eilandeffect komt voor in vrijwel alle grotere wereldsteden waarbij soms zelfs het weerpatroon verstoord wordt. Wegen en gebouwen absorberen een vrij grote hoeveelheid warmte overdag en stralen deze terug uit naar de omgeving, wat resulteert in nog meer opwarming. Groendaken helpen daken te isoleren en beperking de opname van warmte. Bovendien geven planten vocht af wat resulteert in een afkoeling van de omgeving.
  • Beperking van de Energiekosten.Wanneer de buitentemperatuur 35°C bedraagt, warmen zwarte dakbedekkingen op tot 80°C. Deze zoninstraling heeft impact op de hoeveelheid energie nodig om het gebouw te koelen.Dankzij de aanplanting van daken zal de zoninstraling ten opzichte van een zwart dak aanzienlijk verminderen tijdens de warme seizoenen.