GreenGrid Modulair Groendak Systeem

Eenvoud en flexibiliteit bij ontwerp zijn de basiskenmerken van het GreenGrid® Modulair Groendak Systeem. Het systeem, ontworpen door ingenieurs, dakdichters en tuinexperten, is zeer eenvoudig, doch elke aparte unit  bevat  alle lagen, noodzakelijk voor een performant groendaksysteem.

 • GreenGrid Reference Projects
 • GreenGrid_Wirral_Ark_SealEco

GreenGrid’s modulaire units worden kant-en-klaar, gepland geleverd, volledig klaar voor installatie. Dit beperkt het risico op plantsterfte, want al het plantwerk, onderhoud en bemesten werd reeds voor U gedaan. De garantie voor een degelijk garantie en een degelijk en renderend groendaksysteem.  Greengrid modules bevatten gerecycleerde grondstoffen. De aparte componenten kunnen met conventionele middelen uitermate snel en efficiënt geplaatst worden, volgens het uitgewerkte ontwerp. Greengrid modules worden geplaatst op de dakdichting of andere ondergronden die voldoende sterk zijn.

GreenGrid modules hebben een gering gewicht in vergelijking met tal van andere groendaksystemen. De twee Greengrid opties kunnen diverse planten bevatten. Dit geeft U de mogelijkheid uw groendak eenvoudig te ontwerpen of aan te passen aan uw veranderende eisen. Een belangrijk aspect is de eenvoud om de waterdichting te allen tijde te controleren en eventueel te repareren of aan te passen. De modules worden weggenomen en teruggeplaatst zonder de planten te beschadigen.

Het GreenGrid systeem met efficiënt design, voorgeplante en verplaatsbare modules,bieden tal van voordelen ten opzichte van elk ander groendak systeem.

Systeemopties

Extensieve modules
Het Extensieve GreenGrid® Systeem  bestaat uit  een 100mm dikke lichtgewicht aarde en droogte-resistente vegetatie met een zeer beperkte noodzaak aan irrigatie, bemesting of onderhoud.

Planten die voor het GreenGrid system in aanmerking komen zijn doorgaans deze die groeien in droge en halfdroge omgevingen of op rotspartijen, zoals bijvoorbeeld in bergachtige omgevingen.  De meest voorkomende planten zijn sedums, wilde bloemen en een aantal grassen.

Bruine of biodiverse daken kunnen ook opgebouwd worden maar dan met de intensieve modules.

Het gewicht van een volledig verzadigd GreenGrid extensief groendaksysteem bedraagt bij benadering 75 kg/m².

Intensieve modules
Het Intensieve GreenGrid® Systeem is geschikt voor meer in detail uitgewerkte daklandschappen. Deze daktuinen worden meestal door mensen gebruikt en moeten dus geschikt zijn voor de belastingen die hieruit voortvloeien.
De 200mm diepe modules bieden meer mogelijkheid wat betreft de keuze van planten, steenslag, keien, eenjarige planten en bloemenperken. In dit geval zal in functie van de noden van de plant de waterhuishouding, bemesting en het onderhoud aangepast moeten worden, net zoals bij een traditionele tuin.

Dit is al bij al een meer geraffineerde manier dan het extensieve GreenGrid systeem, en ook wel wat duurder is, maar anderzijds biedt dit meer ecologische voordelen met een grotere diversiteit aan planten. Het gewicht van dit systeem bedraagt minimum een 140kg/m².

Voordelen van GreenGrid

Naast de gekende voordelen voor groendaken biedt het GreenGrid modulair systeem  tal van voordelen bij de plaatsing.

 • Voorgepland Systeem.
  GreenGrid® modules worden aangepland op voorhand in serres. Dit houdt in dat de modules op de werf worden geleverd, klaar voor gebruik. Een ander voordeel is dat de planten reeds voldoende gegroeid zijn om onmiddellijk het gewenste resultaat te bekomen. Bij vertraging bij het bouwen is er geen enkel probleem, de planten zullen gewoon verder groeien en onderhoud krijgen in de serres. Traditionele groendaksystemen hebben doorgaans een vlekkenpatroon bij plaatsing. Bovendien is de kans op dode planten reëel. Dit risico wordt drastisch beperkt met het GreenGrid modulair systeem. De installateur is verlost van tal van zorgen zowel tijdens als na de plaatsing, en zijn klanten profiteren onmiddellijk van het gewenste resultaat.

 • Eenvoudig Dakonderhoud en Reparatie.
  Dankzij het modulaire GreenGrid® Systeem is het dak altijd en overal onmiddellijk toegankelijk voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, reparaties en aanpassingen. Indien dit noodzakelijk mocht zijn, dan kunnen de modules eenvoudig weggenomen worden totdat de werken uitgevoerd zijn. De GreenGrid modules worden terug op hun plaats gezet zonder de plantengroei aan te tasten.

 • Flexibiliteit in uw Budget.
  Alhoewel de vraag naar groendaken continu stijgt, zijn toch nog tal van bouweigenaars beperkt omwille van het budget. GreenGrid systemen worden gewoon op de waterdichting geplaatst en kunnen aldus op ieder gewenst moment geplaatst worden. Dit kan bij de constructie gebeuren, op ieder gewenst moment in de toekomst, maar ook in fases naargelang de financiële mogelijkheden.

Voor meer informatie over GreenGrid, neem dan contact op met:

SealEco Ltd. (UK)

Tel: +44 (0)1698 802250
Fax: +44 (0)1698 802251
E-mail: info.uk@sealeco.com

GERELATEERDE INFORMATIE