Kwaliteit en Milieu

SealEco biedt U innoverende lucht-, geluid- en waterafdichtingsproducten die U in staat stellen energie te besparen en het milieu te sparen. Bovendien bevorderen deze de duurzaamheid van uw constructies en gebouwen.

Onze klanten moeten altijd het gevoel hebben dat zowel onze producten als onze toewijding voldoen aan hun verwachtingen en hun noden. Dit wordt bereikt door kwaliteitsgedreven teamwerk waarbij elke aparte activiteit samen met alle andere activiteiten in onze organisatie resulteert in tevreden en trouwe klanten.

Richtlijnen voor  SealEco

Productontwikkeling en productie moeten gevoerd worden met de betrachting om het gebruik van grondstoffen en energie te beperken.

  •    Bij de keuze van leveranciers zal men altijd rekening houden met hun verbintenis naar het milieu.
  •    We zullen overlast van geluid en reuk minimaliseren.
  •    Wij zullen onze werknemers en vakgenoten ontwikkelen en motiveren.
  •    We zullen binnen de opgemaakte tijdsschema’s en kwaliteitsvoorschriften, onze klanten voorzien van producten en service.
  •    Wij zullen constant onze werkmethodes verbeteren met het oog op betere resultaten.
  •    Wij zullen alle wetten, aanbevelingen en vereisten die van toepassing zijn op onze activiteiten volgen, maar bovendien constant zoeken naar verbeteringen van kwaliteit en bescherming van het milieu.

Bron:  SealEco AB Quality- and Environmental Policy; Datum:2016-01-07 Registratie code00999 Herziening: Emittent : Thomas Zipfel

GERELATEERD INFORMATIE