Windbelasting berekening

De windbelastingsberekening wordt uitgevoerd door SealEco en zijn geassocieerde partners. Het is van het allergrootste belang dat correcte informatie gegeven wordt met betrekking tot het project zodat een juiste dimensionering van de bevestigers mogelijk is. Deze informatie dient opgegeven te worden op een gestandaardiseerd formulier.